Piątek, 10.09.2021
WARSZTATY AMULET

Prezentacja przykładów historii pacjentów w modelu AMULET – dr hab. med. Paweł Krzesiński, dr med. Katarzyna Piotrowicz, dr med. Agata Galas