Piątek, 10.09.2021
WARSZTATY AMULET

Dlaczego pacjent z niewydolnością serca w fazie wrażliwej wymaga opieki według modelu AMULET? – dr med. Agata Galas