Czwartek, 09.09.2021
PLATFORMY TELEMEDYCZNE W OPIECE NAD CHORYMI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA

Breakthrough indicated in new IT solution for medical diagnostic future from AMULET viewpoint – prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak