Czwartek, 09.09.2021
PLATFORMY TELEMEDYCZNE W OPIECE NAD CHORYMI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA

Telemedical platform as medical devices – inż. Mario Klessascheck