Wtorek, 07.09.2021
TERAPIA HOLISTYCZNA W LECZENIU NIEWYDOLNOŚCI SERCA – STARE WYZWANIA, NOWE MOŻLIWOŚCI

AMULET jako odpowiedź na potrzebę systemu opieki ambulatoryjnej nad chorymi z niewydolnością serca – dr hab. med. Paweł Krzesiński