online at amulet.care
07-10.09.2021
Międzynarodowa konferencja
Innowacje
w niewydolności serca
Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Innowacje w niewydolności serca. Wydarzenie poświęcone będzie nowoczesnemu podejściu do opieki nad pacjentem z niewydolnością serca. Jej podstawowym zadaniem jest optymalizacja leczenia i zapobieganie nieplanowym hospitalizacjom, w celu poprawy rokowania pacjentów i redukcji systemowych nakładów finansowych. 

Dlatego w czasie naszej konferencji przedstawiony zostanie „Nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny u chorych z niewydolnością serca – projekt AMULET”, który został opracowany, aby osiągnąć wskazane powyżej cele. Jego koncepcja powstała w gronie ekspertów polskiego konsorcjum naukowego i została wdrożona w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Konferencja odbędzie się w dniach 07 - 10 września 2021 r. w formule online pod adresem: amulet.care.

gen. dyw. prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak
Przewodniczący Komitetu Sterującego AMULET

płk dr hab. med. Paweł Krzesiński
Kierownik Projektu AMULET

Program
Wtorek, 07.09.2021
TERAPIA HOLISTYCZNA W LECZENIU NIEWYDOLNOŚCI SERCA – STARE WYZWANIA, NOWE MOŻLIWOŚCI

Panel ekspercki: prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak, dr hab. med. Paweł Krzesiński, prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak, prof. dr hab. med. Ryszard Piotrowicz + wykładowcy + zaproszeni Goście

 • 19:00-19:10

  Powitanie i wprowadzenie – prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak, dr hab. med. Paweł Krzesiński

 • 19:10-19:25

  Nowe możliwości terapeutyczne w leczeniu niewydolności serca – zalecenia ESC 2021 – prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski

 • 19:25-19:45

  AMULET jako odpowiedź na potrzebę systemu opieki ambulatoryjnej nad chorymi z niewydolnością serca – dr hab. med. Paweł Krzesiński          

 • 19:45-20:00

  Telemedical Interventional Management in heart failure – prof. dr hab. Friedrich Koehler

 • 20:00-20:10

  Rozwiązania telemedyczne ułatwiające optymalizację leczenia chorych po epizodzie dekompensacji niewydolności serca – prof. dr hab. med. Ewa Jankowska

 • 20:10 – 20.25

  Telemonitoring urządzeń wszczepialnych u chorych z niewydolnością serca – prof. dr hab. med. Przemysław Mitkowski

 • 20:25-20:40

  Czy telerehabilitacja w niewydolności serca to jedynie monitorowanie treningu fizycznego czy też coś więcej? – dr hab. med. Ewa Piotrowicz

 • 20:40 – 20.55

  Dyskusja

Środa, 08.09.2021
URZĄDZENIA WSPIERAJĄCE OPIEKĘ I TERAPIĘ W NIEWYDOLNOŚCI SERCA

Panel ekspercki: prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak, dr hab. med. Paweł Krzesiński, prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak + wykładowcy

 • 19:00 - 19:05

  Powitanie 

 • 19:05 - 19:25

  Zaburzona kontrola wolemii w niewydolności serca – podstawy patofizjologiczne – dr hab. med. Jan Biegus

 • 19:25 - 19:45

  W jakim celu monitorować wolemię w warunkach domowych? – dr hab. med. Paweł Krzesiński

 • 19:45 - 20:10

  Urządzenie mobilne do rejestracji sygnałów biologicznych jako jeden z kluczowych efektów projektu AMULET – prof. Adam Gacek oraz dr inż. Aleksander Sobotnicki

 • 20:10 - 20:30

  Dyskusja

Czwartek, 09.09.2021
PLATFORMY TELEMEDYCZNE W OPIECE NAD CHORYMI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA

Panel ekspercki: prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak, prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak, dr hab. med. Paweł Krzesiński, dr hab. med. Robert Zymliński + wykładowcy

 • 19:00 - 19:05

  Powitanie – prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak    

 • 19:05 - 19:20

  Telemedical platform as medical devices – inż. Mario Klessascheck

 • 19:20 - 19:50

  Platforma telemedyczna AMULET – dr hab. med. Paweł Krzesiński

 • 19:50 - 20:05

  Breakthrough indicated in new IT solution for medical diagnostic future from AMULET viewpoint – prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak

 • 20:05 - 20:20

  Sztuczna inteligencja jako kolejny etap wsparcia informatycznego leczenia niewydolności serca – dr hab. med. Robert Zymliński

Piątek, 10.09.2021
WARSZTATY AMULET

Prowadzący: dr hab. med. Paweł Krzesiński, dr med. Katarzyna Piotrowicz, dr med. Agata Galas

 • 19:00-19:05

  Wprowadzenie – dr hab. med. Paweł Krzesiński

 • 19:05-19:15

  Dlaczego pacjent z niewydolnością serca w fazie wrażliwej wymaga opieki według modelu AMULET? – dr med. Agata Galas

 • 19:15-19:25

  Elementy dobrego życia z niewydolnością serca u pacjentów w projekcie AMULET  dr med. Katarzyna Piotrowicz

 • 19:25:20:05

  Prezentacja przykładów historii pacjentów w modelu AMULET – dr hab. med. Paweł Krzesiński, dr med. Katarzyna Piotrowicz, dr med. Agata Galas

 • 20:05-20:20

  Podsumowanie – AMULET jako element kompleksowej teleopieki ambulatoryjnej w niewydolności serca  – dr hab. med. Paweł Krzesiński

Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski

Prelegenci
osoba
Prof. Waldemar Banasiak
Ośrodek Chorób Serca 4. Wojskowy Szpital Kliniczny, Wrocław
osoba
prof. Jan Biegus
KATEDRA I KLINIKA CHORÓB SERCA UNIWERSYTET MEDYCZNY WE WROCŁAWIU
osoba
Dr. Adam Gacek
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Zabrze
osoba
dr med. Agata Galas
Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
osoba
Prof. Grzegorz Gielerak
Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu AMULET
osoba
Prof. Ewa Jankowska
KATEDRA I KLINIKA CHORÓB SERCA UNIWERSYTET MEDYCZNY WE WROCŁAWIU
osoba
Prof. Paweł Krzesiński
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
osoba
Prof. Friedrich Köehler
Centre for Cardiovascular Telemedicine, Charité - Universitätsmedizin Berlin
osoba
Mario Klessascheck
Medical Device Expert, Johner Institut Switzerland, International Certified Professional for Medical Software Board
osoba
Prof. Ewa Piotrowicz
Centrum Telekardiologii - Narodowy Instytut Kardiologii
osoba
dr med. Katarzyna Piotrowicz
Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
osoba
Prof. Piotr Ponikowski
Katedra i Klinika Chorób Serca Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
osoba
Aleksander Sobotnicki
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Zabrze
osoba
Prof. Andrzej Walczak
Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
osoba
prof. Robert Zymliński
KATEDRA I KLINIKA CHORÓB SERCA UNIWERSYTET MEDYCZNY WE WROCŁAWIU
Założenia, cele
i efekty projektu AMULET

Dobrze zorganizowana opieka ambulatoryjna jest podstawowym warunkiem obniżenia liczby rehospitalizacji i poprawy rokowania chorych z niewydolnością serca. Z tą myślą powstał model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny hemodynamicznej układu krążenia oraz narzędzi telemedycznych. W ramach projektu AMULET stworzyliśmy system oparty na punktach opieki ambulatoryjnej, w których wiodącą rolę odgrywa wykwalifikowany personel pielęgniarski, a lekarz podejmuje decyzje i wydaje zalecenia zdalnie. Uzupełnieniem tego modelu jest opcja monitorowania pacjentów w warunkach domowych.

Opracowane rozwiązania dają szansę na poprawę rokowania chorych z niewydolnością serca poprzez zwiększenie dostępności do opieki specjalistycznej, wykrywanie objawów wskazujących na ryzyko zaostrzenia tej choroby, dostosowanie leczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta, a w efekcie zmniejszenie liczby nagłych hospitalizacji.

Wydarzenie organizowane we współpracy z projektem